Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford z CD-ROM
The PWN-Oxford English-Polish Polish-English Dictionary

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Print + CD-ROM

Print: 2005, 2 Bände, 952, 1036 Seiten, gebunden

Inhalt :: Content

Zweisprachiges englisch-polnisches/polnisch-englisches Großwörterbuch mit insgesamt rund 500.000 Stichwörtern und Wendungen in beiden Sprachrichtungen.

 

Verlag :: Publisher

PWN

Systemvoraussetzungen :: System requirements

Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP

Preis :: Price

Preis auf Anfrage / Price on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

978-83-01-14311-4

Bestellnummer bei digento :: digento order number

103189

Verlagsinformation :: Publisher's information

Połączenie doświadczenia i tradycji dwóch renomowanych na rynku leksykograficznym wydawnictw sprawia, że Słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford jest:

- PROFESJONALNY, bo opracowany przez doświadczonych leksykografów.

- WIARYGODNY, bo poparty autorytetem normatywnych słowników.

- NIEZAWODNY, bo użytkownik znajdzie w nim trafne i jednoznaczne tłumaczenia.

- OBIEKTYWNY, bo oparty na korpusach współczesnej angielszczyzny i polszczyzny.

- UNIWERSALNY, bo może z niego skorzystać każdy, niezależnie od stopnia znajomości języka.

- PRZYJAZNY, bo budowa haseł jest przejrzysta i czytelna dla każdego.

Słownik opracowany na podstawie Wielkiego słownika angielsko-polskiego polsko-angielskiego PWN-Oxford:

- Zawiera 300 000 angielskich i 300 000 polskich znaczeń, typowych połączeń wyrazowych, fraz i idiomów zaczerpniętych ze wszystkich odmian języka.

- Prezentuje aktualne słownictwo, w tym potoczne i należące do języka mówionego, również najnowsze.

- Użytkownik znajdzie w nim trafne i jednoznaczne tłumaczenia wyrazów i idiomów oraz typowych konstrukcji gramatycznych.

- Przejrzysta budowa haseł pozwala łatwo znaleźć szukane wyrażenie i jego przekład.

- Słownik sygnalizuje różnice między angielszczyzną brytyjską i amerykańską.

- Pokazuje, jak coś powiedzieć po angielsku w sposób poprawny, naturalny i trafny.

- Można z niego korzystać niezależnie od stopnia znajomości języka.

- Wygodny format ułatwia korzystanie z niego.

Do książki dołączona jest płyta CD-ROM z zawartością słownika.

Słownik polecamy zarówno uczącym się, jak i osobom na co dzień używającym współczesnego języka angielskiego.

top  top