Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Słownik prawniczy i ekonomiczny angielsko-polski

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

CD-ROM

Inhalt :: Content

Zweisprachiges englisch-polnisches/polnisch-englisches Fachwörterbuch mit insgesamt über 70.000 Stichwörtern aus den Fachbereichen Wirtschaft und Handel sowie Recht.

 

Verlag :: Publisher

Wiedza Powszechna

Systemvoraussetzungen :: System requirements

Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Preis :: Price

Preis auf Anfrage / Price on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

83-895-5812-1

Bestellnummer bei digento :: digento order number

104272

Verlagsinformation :: Publisher's information

Znajdujący cię na płycie słownik Janiny i Henryka Jaślan obejmuje około 70 000 wyrazów, terminów i wyrażeń używanych w prawie, ekonomii i handlu oraz w innych dziedzinach nauk z nimi związanych.

Słownik uwzględnia również instytucje prawne występujące współcześnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W wypadku, gdy jakaś instytucja nie ma ścisłego polskiego odpowiednika, podano dosłowne tłumaczenie nazwy organizacji lub wyjaśnienie określające istotę jej funkcjonowania.

Słownik obejmuje terminy z zakresu prawa materialnego oraz przepisów procedury z następujących dziedzin prawa:

- cywilnego,

- karnego,

- administracyjnego,

- międzynarodowego,

- morskiego,

- handlowego,

- wekslowego,

- czekowego,

- upadłościowego,

- autorskiego,

- patentowego,

- spółdzielczego

- prawa pracy.

Ponadto uwzględnia podstawowe pojęcia z zakresu:

- kryminologii

- medycyny

- psychiatrii sądowej.

Terminologia ekonomiczna zawiera słownictwo z zakresu:

- gospodarki,

- finansów,

- bankowości,

- handlu (w szczególności zagranicznego),

- ubezpieczeń,

- usług pocztowych,

- opodatkowania,

- opłat celnych,

- transportu

- terminologię związaną z umowami międzynarodowymi,

- konferencjami,

- targami

- wystawami

- działalnością organizacji międzynarodowych.

Na CD-ROMie znajdują się:

- Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski, 70 000 wyrazów, terminów i wyrażeń używanych w prawie, ekonomii i handlu, Janina Jaślan, Henryk Jaślan.

- Słownik obejmuje terminy z zakresu prawa materialnego oraz przepisów prawa: cywilnego, karnego, administracyjnego, międzynarodowego, morskiego, handlowego, wekslowego, czekowego, upadłościowego, autorskiego, patentowego, spółdzielczego i prawa pracy.

- Terminologia ekonomiczna zawiera słownictwo z zakresu gospodarki, finansów, bankowości, handlu, ubezpieczeń, usług pocztowych, opodatkowania, opłat celnych, transportu oraz terminologię związaną z umowami międzynarodowymi, konferencjami, targami, wystawami oraz działalnością organizacji międzynarodowych.

- program zarządzający System TL+ 7.0 >>

top  top