Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1-6 z CD-ROM (wydanie luksusowe)

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Redaktion: Stanisław Dubisz

Print + CD-ROM

Print: 2003, 6 Bände, XCII, 5.850 Seiten, gebunden

Verlag :: Publisher

PWN

 

Systemvoraussetzungen :: System requirements

Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP

Preis :: Price

Preis auf Anfrage / Price on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

978-83-01-12837-1

Bestellnummer bei digento :: digento order number

104389

Verlagsinformation :: Publisher's information

Wersja luksusowa najobszerniejszego słownika języka polskiego - największe przedsięwzięcie leksykograficzne w Polsce od ponad 30 lat! Jest ogniwem pośrednim między 11-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego a 3-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Zawiera blisko 100 000 haseł i 145 000 jednostek leksykalnych (m.in. terminów dwuwyrazowych, wyrażeń idiomatycznych oraz przysłów) ze wszystkich odmian polszczyzny, w tym przede wszystkim słownictwo najnowsze z 2. połowy XX i początku XXI wieku (np. audyt, czat, blokers, stringi, SMS, mobbing, impeachment, e-book). Obejmuje też wyrazy przestarzałe, terminy specjalistyczne (naukowe i techniczne) oraz skróty i skrótowce. Nowością jest wprowadzenie do słownika językowego nazw własnych, które do tej pory można było znaleźć przede wszystkim w encyklopediach i leksykonach. Weszły tu, więc wybrane nazwy miast, regionów administracyjnych i etnograficznych, kontynentów, krain geograficznych, państw starożytnych, postaci mitologicznych, bogów, dynastii, planet, znaków zodiaku, instytucji, a także organizacji krajowych i międzynarodowych. Słownik ma większą liczbę kwalifikatorów niż inne publikacje tego rodzaju. Podaje wszechstronne informacje o znaczeniu, odmianie, wymowie, pisowni, etymologii, zasadach poprawnego użycia oraz pochodzeniu wyrazów.

To kilka słowników w jednym!

Słownik zaopiniowany pozytywnie przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN, uwzględnia jej najnowsze rozstrzygnięcia językowe. Wykorzystuje Korpus Języka Polskiego PWN - zbiór tekstów współczesnej polszczyzny we wszystkich jej odmianach, zawierający ponad 60 milionów słów. Próbka korpusu wielkości 7,5 miliona słów dołączona jest na płycie CD-ROM.

Wersja luksusowa została wzbogacona także o indeks haseł w porządku a tergo, w którym o miejscu hasła decyduje jego ostatnia litera, następnie przedostatnia itd., np. słownik, domownik, cumownik, mianownik. Indeks na pewno zainteresuje językoznawców, nauczycieli, studentów, a także szaradzistów i informatyków.


The largest comprehensive dictionary of the Polish language, in six volumes, comprising approximately 100,000 entries which:

- include the latest vocabulary from all language varieties, together with obsolete and archaic words which constitute elements of terms, phrases and proverbs that are still in use;

- are provided with qualifiers: stylistic, professional-scientific, expressive, chronological and geographical;

- describe the meanings of words, specialised terms, collocations and proverbs;

- provide origins of words, the most frequent contexts of their occurrence, their spelling and pronunciation, as well as information on grammar, inflection, syntax and word-formation.

De-luxe edition of the dictionary is complemented by a reverse alphabetical (a tergo) index, which arranges entries in accordance with word endings, as well as a large sample of the Corpus of the Polish language on CD-ROM.

Information on the meaning of a word, its range of use and stylistic value has been obtained from PWN's electronic Corpus of the Polish Language - a large, multimillion collection of texts from newspapers, magazines, books and live conversations. Before describing a word in the dictionary, the editors retrieved tens, hundreds and even thousands of its occurrences.

The Council for the Polish Language of the Polish Academy of Sciences approved the dictionary.

The Universal Dictionary of the Polish Language will answer all your questions, such as:

- what does a given word mean?

- what is its origin?

- how is it spelt and pronounced?

- how to use it and what are its most frequent contexts?

- what part of speech is it, and how is it inflected?

- in what collocations, terms and proverbs can it be found?

top  top