Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / Dictionary of the Lithuanian Language

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Hrsg. v. Stasys Keinys

CD-ROM

Inhalt :: Content

Umfangreichstes einsprachiges litauisches Sprachwörterbuch mit über 500.000 Stichwörtern. Das von dem renommierten litauischen Philologen Kazimieras Buga Anfang des 20. Jahrhunderts konzipierte und von 1941 bis 2002 in 20 Bänden veröffentlichte historische Wörterbuch dokumentiert den Sprachgebrauch von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis 2001.

 

Verlag :: Publisher

Lietuvių kalbos instituto leidykla

Systemvoraussetzungen :: System requirements

Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP

Preis :: Price

Preis auf Anfrage / Price on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

9986-668-57-3

Bestellnummer bei digento :: digento order number

104428

Verlagsinformation :: Publisher's information

Tai elektroniniu pavidalu pateiktas "Dabartinės lietuvių kalbos žodynas" (IV leidimas) - svarbiausias universalus aiškinamasis norminamasis dabartinės bendrinės lietuvių kalbos veikalas.

Jame pateikta didelis pluoštas bendrinės kalbos žodžių, šiek tiek įdėta plačiau vartojamų šnekamosios kalbos, tarmių, taip pat ankstesnės ir šiuolaikinės grožinės literatūros, ypač klasikų raštų, žodžių, reikalingų tekstams suprasti, mokslus einančiai jaunuomenei savo kalbai ugdyti, įvairiems funkciniams kalbos stiliams atspindėti, neretai tinkamų ir tam tikroms naujoms sąvokoms reikšti. Iš viso žodyne yra apie 75 tūkstančius žodžių, sudėtų į maždaug 50 tūkstančių žodyno straipsnių. Žodyne pateikti sunorminti žodžiai, teikiamos vartosenai jų lytys, rašyba, kirčiavimas, paaiškintos svarbiausios žodžių reikšmės, glaustais pavyzdžiais parodytas tų žodžių junglumas ir vartosena.

Žodynas skirtas plačiausiam vartotojų ratui tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Jo teikinių laikymasis garantuoja pavyzdinę bendrinės lietuvių kalbos vartoseną.


Lietuvių kalbos žodynas [Dictionary of the Lithuanian Language] is the largest work of twentieth-century Lithuanian linguistics. The idea of the Dictionary was conceived (and its compilation begun) by the eminent Lithuanian philologist Kazimieras Buga at the turn of the twentieth century. Since then several generations of lexicographers of the Institute of the Lithuanian Language have been engaged in the preparation of its twenty volumes for six decades (published between 1941 and 2002).

The Dictionary aims to give the words and illustrate their usage by quotations culled from all kinds of writings and dialect records from the period between the year 1547, i.e. the publication of the first Lithuanian book, and 2001.

The twenty volumes of the Dictionary make up about 22,000 pages, comprising half a million headwords and over 11,000,000 words of text. This academic edition of the Dictionary of the Lithuanian Language is significant not only as a major landmark of Lithuanian philology, it is also an authoritative source for comparative Indo-European studies. It presents the origin, history and spread of a word, its grammatical and accentual forms and categories, and its peculiarities with respect to word-formation, semantic structure, stylistic usage, etc. The Dictionary abounds in extra-linguistic information: the illustrative material carries much background information about the everyday life of the speakers of the language, their social relations, ethical values, ethnographical details, etc.

top  top