Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Veliki nemško-slovenski slovar / Deutsch-Slowenisches Wörterbuch

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Doris Debenjak

CD-ROM, Online

Inhalt :: Content

Zweisprachiges deutsch-slowenisches Großwörterbuch mit über 128.000 Stichwörtern.

 

Verlag :: Publisher

DZS

Systemvoraussetzungen :: System requirements

Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP

Preis :: Price

CD-ROM

Preise auf Anfrage / Prices on request

Online

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

978-96-102-0058-1 (CD-ROM)

978-961-02-0011-6 (Online)

Bestellnummer bei digento :: digento order number

104453

Verlagsinformation :: Publisher's information

Druga (prenovljena) izdaja slovarja založbe DZS d.d. in avtorjev Debenjak obsega približno 128.248 gesel. Ker je nemški pravopis v zadnjih letih doživel korenite spremembe, je Veliki nemško-slovenski slovar pripravljen tako, da navaja oba zapisa - stari in novi. Poleg tega je posodobljen tudi besedni zaklad, saj so sedaj zajete tudi besede, ki so se pojavile v zadnjem desetletju, mnogo gesel je sedaj bolj razčlenjenih (kar povečuje preglednost)...

Gesla vsebujejo naslednje informacije: naglas, če ni na prvem zlogu; glagolske oblike pri krepkih nesestavljenih glagolih; sklanjatvene oblike pri običajnih nesestavljenih samostalnikih. Gesla, ki imajo več pomenov, so razčlenjena po skupinah pomenov, iskanje pravega slovenskega izraza olajšajo sinonimi, običajne zveze ter oznake strok. Fraze, idiomi in pregovori so v geslih izpostavljeni v drugačnem tisku.

Osnovne značilnosti 32-bitne različice slovarja:

- Hitrost: Izjemno hiter dostop do iskanega gesla, besede ali zveze, tudi pri zahtevnejših pogojih.

- Preprostost: Obilje možnosti ni ovira za hitro in preprosto delo s slovarjem.

- Prilagodljivost: Velika prilagodljivost vmesnika uporabnikovim potrebam in željam.

- Moč iskalnih orodij: Uporaba operatorjev, iskanje po besednih zvezah in posebnih znakih, kombinirano iskanje po posameznih delih gesla.

Večopravilnost in prilagodljivost uporabniškega vmesnika:

- več hkrati odprtih slovarjev;

- več hkrati odprtih gesel/opisov;

- poljubno oblikovanje velikosti okna;

- poljubno razmeščanje iskalnega in vsebinskega dela znotraj okna;

- nastavljivo sito pri izpisu vsebine;

- nastavljiv prikaz orodnih vrstic in gumbov;

- več prednastavljenih oken in možnost dodajanja novih.

Velika moč iskalnih orodij:

- možnost izbire različnih iskalnih mask;

- iskanje po geslu, opisu, frazi, kvalifikatorjih in opombah;

- iskanje nizov po vsebini gesla;

- iskanje z nadomestnima znakoma "*" in "?";

- iskanje po posebnih znakih;

- iskanje z operatorji "in", "ali" in "ne";

- iskanje po besednih zvezah;

- zahtevno iskanje z vgrajeno tipkovnico za posebne znake in ločila.

Dodatne možnosti:

- prikaz indeksa posameznega iskalnega polja;

- prikaz konkordanc;

- možnost dodajanja opomb, zaznamkov in izborov;

- tiskanje vsebine in seznama gesel;

- povezava z domačo stranjo na internetu;

- vmesnik DDE za MS Word in Corel WordPerfect;

- vgrajena prilagodljiva knjižna polica.

top  top