Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Wielki multimedialny słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford
The PWN-Oxford Multimedia English-Polish Polish-English Dictionary

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

CD-ROM

Inhalt :: Content

Zweisprachiges englisch-polnisches/polnisch-englisches Großwörterbuch mit rund 115.000 Stichwörtern und Wendungen sowie 265.000 Übersetzungen je Sprachrichtung. Basiert u.a. auf dem "Oxford English Corpus" und dem "Korpus języka polskiego PWN".

 

Verlag :: Publisher

PWN

Systemvoraussetzungen :: System requirements

Windows

Preis :: Price

Einzelplatz / Single user

Preis auf Anfrage / Price on request

Netzwerk / Network

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

978-83-61492-95-5

Bestellnummer bei digento :: digento order number

104579

Verlagsinformation :: Publisher's information

Najnowsze wydanie największego słownika angielsko-polskiego polsko-angielskiego PWN-OXFORD zawiera ponad 1 000 000 jednostek leksykalnych - ponad 500 000 angielskich i ponad 500 000 polskich, pochodzących ze wszystkich odmian języka, wraz z ich typowymi użyciami w konstrukcjach gramatycznych. Obejmuje obszerne słownictwo ogólne oraz slangowe, a także terminy specjalistyczne.

Zalety korzystania ze słownika

- integracja z wielkimi słownikami PWN,

- nagrania wymowy,

- współpracuje z programami biurowymi i przegladarkami,

- usprawnia pracę podczas tłumaczenia z i na język angielski,

- posiada bardzo bogaty zasób znaczeń słów, w tym słownictwo specjalistyczne i rzadsze formy wyrazów,

- aktualizuje słownictwo wykorzystywane podczas tłumaczeń,

- pozwala na tworzenie dodatkowego słownika dostępnego dla wszystkich użytkowników,

- doskonali umiejętności lingwistyczne,

- zawiera szczegółowe informacje, które ułatwiają posługiwanie się językiem angielskim,

- zapewnia niskie koszty eksploatacji.

Funkcje słownika

- Zasób słownictwa i nagrania wymowy - znaczenia haseł zostały zaprezentowane według częstotliwości ich znaczenia. Hasła podzielono na ogólne, techniczne, specjalistyczne, idiomy, zwroty oficjalne i potoczne. Słownik posiada nagrania haseł angielskich z rozróżnieniem na wymowę brytyjską i amerykańską.

- Wyszukiwanie haseł - elektroniczna forma słownika daje możliwość łatwego i intuicyjnego dotarcia do szukanych słów i zwrotów. Słownik pozwala na różne sposoby szybkiego wyszukiwania haseł: alfabetyczne, według dziedzin, stylu, zakresu, części mowy a także w bieżącym haśle czy z wyrażeniem.

- Powiększanie słownika o dodatkowe hasła (nowość w wersji 4.0!) - istnieje możliwość tworzenia dodatkowego słownika z hasłami specjalistycznymi. Dodatkowe hasła zapisane elektronicznie można przenosić do słownika automatycznie.

- Informacje przy hasłach - w słowniku można znaleźć przydatne informacje gramatyczne, takie jak części mowy, formy nieregularne, informacje o składni, informacje fonetyczne, rzadko występujące formy wyrazów oraz nieregularne formy fleksyjne. Słownik zawiera także przykłady użycia haseł z tłumaczeniem. W hasłach uwzględniona została różnica pomiędzy brytyjską i amerykańską pisownią.

- Podgląd w tekście znaczenia słów - możliwość sprawdzenia znaczenia słów w tekście zapisanym w dowolnym formacie (np. MS Word, strony internetowe) bez konieczności przechodzenia do słownika.

- Dodatkowe informacje - gramatyka języka angielskiego i polskiego, zwroty przydatne w różnych sytuacjach, przykłady polskich i angielskich pism użytkowych, korespondencja wykorzystywana w biznesie.

top  top