Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Česko-anglický právnický slovník
Czech-English Law Dictionary

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Marta Chromá

CD-ROM

Inhalt :: Content

Zweisprachiges tschechisch-englisches Fachwörterbuch mit über 29.000 Stichwörtern und Wendungen sowie rund 46.000 Übersetzungen aus dem Bereich Recht.

 

Verlag :: Publisher

Leda

Systemvoraussetzungen :: System requirements

Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP

Preis :: Price

Preis auf Anfrage / Price on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

---

Bestellnummer bei digento :: digento order number

104604

Verlagsinformation :: Publisher's information

Slovník zahrnuje 29 000 českých termínů, terminologických spojení a větných celků a 46 000 anglických ekvivalentů. Dílo široce a vyváženě pokrývá zejména pojmosloví hlavních odvětví českého práva (občanské právo hmotné a procesní, trestní právo hmotné a procesní, obchodní právo včetně práva společností, ústavní právo, správní právo), pozornost však věnuje i ostatním odvětvím (právo patentové, autorské či ochrany životního prostředí). Hesla jsou bohatě vybavena českými a anglickými vysvětlivkami, takže slovník ocení nejen právníci, překladatelé a tlumočníci, ale také studenti právnických a filologických oborů a další uživatelé.

Knižní vydání slovníku získalo ocenění Jednoty tlumočníků a překladatelů Slovník roku 2003 v kategorii překladových slovníků.

top  top