Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Německo-český právnický slovník
Deutsch-Tschechisches Rechtswörterbuch

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Milena Horálková

CD-ROM

Inhalt :: Content

Zweisprachiges deutsch-tschechisches Fachwörterbuch mit über 26.000 Stichwörtern und rund 35.000 Übersetzungen aus dem Bereich Recht.

 

Verlag :: Publisher

Leda

Systemvoraussetzungen :: System requirements

Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP

Preis :: Price

Preis auf Anfrage / Price on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

---

Bestellnummer bei digento :: digento order number

104607

Verlagsinformation :: Publisher's information

Moderně zpracovaný slovník obsahuje přibližně 26 000 německých slov a slovních spojení a 35 000 českých ekvivalentů ze všech právních odvětví, s důrazem na právo občanské, trestní, obchodní a evropské. Hesla zahrnují bohaté a logicky členěné příklady a frazeologie, nedílnou součástí hesláře jsou též latinské výrazy. Německé termíny jsou přepsány podle nových pravidel pravopisu a jsou opatřeny základními gramatickými informacemi, takže slovník ocení nejen právníci, překladatelé a tlumočníci, ale rovněž studenti příslušných oborů, manažeři, podnikatelé a širší veřejnost přicházející do styku s právnickými texty.

top  top