Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN)

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Hrsg. v. Marlies Philippa, Frans Debrabandere und Arend Quak

Online

Inhalt :: Content

Etymologisches Wörterbuch der niederländischen Sprache mit über 14.000 Stichwörtern. Der Online-Ausgabe liegt die von 2003 bis 2009 in 4 Bänden veröffentlichte Printausgabe zugrunde.

Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN)

Verlag :: Publisher

Amsterdam University Press

Preis :: Price

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

Bestellnummer bei digento :: digento order number

102316

Verlagsinformation :: Publisher's information

dr Marlies Philippa, dr Frans Debrabandere, dr Arend Quak

Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, deel 1: A t/m E

In het Etymologisch woordenboek van het Nederlands wordt de oorsprong en ontwikkeling van meer dan 14.000 Nederlandse woorden en hun betekenis herleid. Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en speciaal voor deze uitgave verricht onderzoek zal dit Etymologisch woordenboek het nieuwe standaardwerk voor de Nederlandse etymologie worden. Voor het eerst wordt in het Etymologisch woordenboek het Belgisch Nederlands systematisch in de beschrijvingen betrokken. In november 2003 is het eerste deel (A - E) verschenen. Het tweede deel (F-Ka) is verschenen in november 2005. De gehele serie omvat naar verwachting vier delen, te verschijnen tussen 2003 en 2009. Naast deze gebonden uitgave is een website met geavanceerde zoekmogelijkheden ontwikkeld - www.etymologie.nl - waarop telkens de meest actuele beschrijvingen zullen worden gepubliceerd.

Substraattheorie

Uitgaande van nieuwe wetenschappelijke inzichten, gebaseerd op de substraattheorie, zijn vele lemmata aan een kritische herbestudering onderworpen. Vele woorden die voorheen als Indo-Europese erfwoorden werden beschouwd, bleken volgens nieuw onderzoek substraatwoorden te zijn. In geen enkel ander etymologisch woordenboek - ook niet de meest recente uitgaven in het Duits, Engels of Scandinavisch - zijn toepassingen van de substraattheorie aan te treffen. Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is daarom ook buiten het Nederlandse taalgebied vernieuwend!

Bronnenonderzoek voor oude dateringen

Een ander uniek kenmerk van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is het systematisch bronnenonderzoek naar oude dateringen van woorden en de ontwikkeling van woordbetekenissen. Vooral dit laatste aspect krijgt bijzondere aandacht in het woordenboek: waar de betekenisontwikkeling in het Nederlands afwijkt van die in verwante talen geeft het Etymologisch woordenboek aan welke culturele, historische en taalkundige veranderingen hierop van invloed zijn geweest. Alle dateringen van zowel de woorden als de ontwikkeling van woordbetekenissen zijn voorzien van controleerbare bronaanduidingen.

top  top