Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Het Groene Boekje en Electronisch Groene Boekje

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Print + CD-ROM, Version 3.0

Print: 2005, 1.056 Seiten, gebunden

Inhalt :: Content

Offizielles Wortschatzverzeichnis der niederländischen Sprache mit rund 120.000 Stichwörtern.

Het Groene Boekje en Electronisch Groene Boekje

Verlag :: Publisher

Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij

Preis :: Price

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

978-90-1210-873-7 (Print + CD-ROM)

978-90-1210-869-0 (CD-ROM, Netzwerk)


Bestellnummer bei digento :: digento order number

103232

Verlagsinformation :: Publisher's information

Het Groene Boekje:

 • ruim 11.000 verschillen met het Groene Boekje van 1995
 • ruim 10.000 nieuwe woorden en woordvormen
 • inclusief toegankelijk overzicht van alle spellingregels
 • vervangt de editie-1995
 • is een rechtstreeks resultaat van de officiële herziening door de Nederlandse Taalunie
 • heeft een woordbestand dat geheel geactualiseerd is
 • geeft een duidelijke uitleg van de spellingregels, met vele voorbeelden, in de vorm van een geheel nieuwe "Leidraad"
 • is samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie

Woordenlijst

Het Groene Boekje 2005 bevat een volledig herziene woordenlijst:

 • Er is een nieuwe selectie van woorden gemaakt: incourante woorden en woorden zonder spellingprobleem zijn komen te vervallen en nieuwe, meer courante woorden met spellingproblemen zijn daarvoor in de plaats gekomen. Het nieuwe Groene Boekje bevat ongeveer 6.000 nieuwe woorden met spellingproblemen.
 • Het Nederlands ontleend aan andere talen komt ruimschoots aan bod, zoals woorden uit het Engels en Frans, maar ook uit het Arabisch, Japans, en Surinaams.
 • De "paardebloemregel" is geschrapt. De regel bleek in de praktijk moeilijk te volgen.
 • Fouten, tegenstrijdigheden en inconsistenties uit de vorige editie zijn gecorrigeerd.

Leidraad

In een compleet nieuwe Leidraad worden alle spellingregels duidelijk en toegankelijk gepresenteerd, met vele voorbeelden. Aangescherpte richtlijnen voor het correcte gebruik van hoofdletters (Minister?, ministerie?), de schrijfwijze van afkortingen, aaneen- of losschrijven van samenstellingen afkomstig uit het Engels (marketing-manager?), uit het Engels overgenomen werkwoorden (deleten, gsm'en), verkleinwoorden van Engelse en Franse leenwoorden (doucheje?) worden daarbij consequent en duidelijk geformuleerd. De Leidraad is toegankelijk gemaakt met een index.

Het nieuwe Groene Boekje is gebruiksvriendelijk en neemt alle twijfels over de correcte, officiële spelling weg. Kortom, onmisbaar voor iedereen die frequent teksten in het Nederlands schrijft en corrigeert!

Pers

Meer dan een rimpeling op een kalme zee, Ludo Permentier, Onze Taal, nummer 7/8, 2005: " Toch is het aantal veranderingen in de Woordenlijst aanzienlijk. ... Op basis van deze cijfers verander er dus tweemaal zoveel als in 1995. De nieuwe spelling sluit inderdaad beter aan bij de regels."

De verschillen 1995-2005

Op de volgende punten is het Groene Boekje gewijzigd:

 • Veranderingen in de spelling: ruim 9.000 wijzigingen
  Ruim 9.000 wijzigingen in de spelling. De spelling van vele woorden, vooral met hoofdletters en streepjes, verandert. Voorbeelden:
  Tweede-Kamerleden --> Tweede Kamerleden
  moederdag --> Moederdag
  paddestoel --> paddenstoel

  Daarnaast is de spellingregel van woorden van het type "paardebloem"/ veranderd: paardebloem --> paardenbloem

 • Toevoeging van woorden met spellingproblemen
  Er zijn ca. 5.000 woorden toegevoegd die spellingproblemen opriepen (voorbeelden: e-mailen, gsm, one-issuepartij)

 • Toevoeging van ruim 10.000 nieuwe woorden en woordvormen
  Diverse nieuwe categorieën woorden zijn opgenomen (voorbeelden: jihad, tsunami,zwamp).

 • Duidelijkere uitleg van de spelling
  De "Leidraad" is geheel vernieuwd

 • Schrapping van irrelevante woorden
  Circa 14.000 woorden uit het oude Groene Boekje zijn geschrapt, voorzover ze geen spellingprobleem opleverden, zoals de vele samenstellingen die beginnen met geld- of milieu-

Verschillen tussen EGB 2.0 (editie-1998) en EGB 3.0 (editie-2005)

 • EGB 3.0 is een up-to-date spellingchecker voor Office
 • EGB 3.0 bevat alle informatie uit het nieuwe Groene Boekje, editie-2005 met veranderde spellingen en toevoeging van woorden met spellingproblemen
 • EGB 3.0 bevat de compleet herziene Leidraad (uitleg van de spellingregels)

top  top