Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Letonika.lv

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Online

Inhalt :: Content

Online-Portal, das derzeit neben Sprachwörterbüchern (englisch-lettisch/lettisch-englisch, deutsch-lettisch/lettisch-deutsch, russisch-lettisch/lettisch-russisch), eine allgemeine litauische Enzyklopädie (Latvijas Enciklopēdiskās vārdnīcas), weitere Nachschlagewerke sowie eine terminologische Datenbank beinhaltet.

Letonika.lv

Verlag :: Publisher

Tilde

Preis :: Price

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

Bestellnummer bei digento :: digento order number

104511

Verlagsinformation :: Publisher's information

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju.

Letonika ir dinamisks portāls - saturs tiek nemitīgi papildināts, atjaunots un uzlabots.

Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bet daļa materiālu ikvienam lasītājam ir pieejama bez maksas.

ENCIKLOPĒDISKĀ VĀRDNĪCA

Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca (LEV) ir jauns informatīvs izdevums, kas top izdevniecības Nacionālais apgāds (www.nma.lv) un sabiedrības Tilde (www.tilde.lv) kopdarbā. Informācijas sagatavošanā piedalījušies mūsu valstī pazīstami zinātnieki, dažādu nozaru speciālisti un citi lietpratēji.

Portālā Letonika publiskoti ap 32 000 šķirkļu (daļa nerediģētu) un 3 400 attēlu, taču darbs nav pabeigts - rakstiem trūkst korektūras, saliktie raksti nav apvienoti, ap 8000 šķirkļu vēl gaida pirmapstrādi. LEV šķirkļi sakārtoti alfabētiskā secībā. Izdevuma elektroniskajam formātam esam sākuši rakstu sakārtošanu arī pa nozarēm, kas atvieglos šķirkļu meklēšanu un dos ieskatu vārdnīcas tematiskajā uzbūvē.

Nacionālais apgāds plānojis 2003. gadā vārdnīcu pabeigt un izdot grāmatā. Elektroniskā izdevuma informāciju turpināsim papildināt, precizēt un paplašināt. Kā jau vārdnīcā LEV raksti ir īsi (200-500 rakstzīmju), saturs koncentrēts, taču strukturēts pēc noteiktām rakstu shēmām, kas katrai rakstu grupai nodrošina vienādu informācijas izklāsta kārtību un blīvumu.

LEV tapšanas laikā esam apzinājuši Latvijas saimniecības, kultūras un zinātnes faktisko stāvokli, autoru loku un informācijas iegūšanas iespējas. Tā kā šā izdevuma šķirkļu sarakstu sastādījuši nozaru speciālisti, to izvēršot, var izmantot par pamatu daudz sējumu universālās enciklopēdijas izveidošanai.

LEV elektroniskajā formātā dažādo nozaru šķirkļi ir savstarpēji saistīti ar iekšējām hipersaitēm, tiek veidots nozaru kopējais katalogs. Attēlus var redzēt arī izvērstus. Drīzumā sniegsim skaidrojumu par personāliju rakstu veidošanas metodiku un pirmos papildinājumus, kas sākotnēji būs ievietoti atsevišķā sadaļā.


VĒSTURES ENCIKLOPĒDIJA

Te jūs varat klejot pa Latvijas vēstures lappusēm, gūstot informāciju par notikumiem, personālijām, faktiem un pētījumiem - no pirmo cilvēku ieceļošanas līdz visjaunākajai mūsu valsts vēsturei. Informācija apkopota 688 šķirkļos, tos papildina 880 gleznas, kartes, fotogrāfijas un diagrammas. Datorenciklopēdija Latvijas vēsture tapusi, Tildes speciālistiem sadarbojoties ar Latvijas Universitātes un Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstures speciālistiem galvenās redaktores Aijas Malvīnes Krūzes vadībā. Šķirkļu autori ir Armands Vijups, Valdis Klišāns, Gvido Straube, Irēne Šneidere un Veronika Kučinska. Izmantoti materiāli no Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja, Latvijas Kara muzeja, kā arī privātkolekcijām. Enciklopēdijas tapšanu finansiāli atbalstījis Sorosa fonds-Latvija.

Pavisam drīz varēs redzēt izvērstus enciklopēdijas attēlus, klausīties audioierakstus un skatīties videofragmentus.

TERMINU VĀRDNĪCA

Terminu vārdnīcas sadaļā ir apkopoti Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nozaru apakškomisiju izstrādātie termini. Pagaidām pieejami divu nozaru - informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju, kā arī bibliotēku fondu un katalogu - termini. Turpinās darbs pie citu nozaru terminu ievietošanas Terminu vārdnīcā. Šajā sadaļā ir apkopota arī cita ar terminu izstrādi saistīta informācija - ziņas par jaunākajiem notikumiem un publikācijām, saites uz citām terminu vārdnīcām, datu bāzēm un glosārijiem, jaunāko terminu apspriešana un diskusiju iespējas.

VĀRDNĪCAS

Angļu-latviešu-angļu vārdnīca

Angļu-latviešu-angļu valodas vārdnīcas pamatā ir 1995. gadā izdotā "Angļu-latviešu vārdnīca", kuru sastādījuši Z. Belzēja, I. Birzvalka, L. Jurka, R. Mozere, J. Raškevičs, A. Treilons (vairāk nekā 65 000 angļu vārdu un izteicienu un vairāk nekā 52 000 latviešu vārdu un izteicienu), kā arī prof. A. Veisberga sastādītā "Jaunā latviešu-angļu vārdnīca", kas laista klajā 2001. gadā (vairāk nekā 70 000 angļu vārdu un izteicienu un vairāk nekā 79 000 latviešu vārdu un izteicienu). Papildus šīm divām vārdnīcām tajā iekļauti arī šķirkļi no daudzām terminoloģijas vārdnīcām un krājumiem, kopā piedāvājot vairāk nekā 103 000 terminu angļu un latviešu valodā.

Krievu-latviešu-krievu vārdnīca

Krievu-latviešu-krievu valodas vārdnīca satur vairāk nekā 162 000 krievu valodas vārdu un izteicienu un 168 000 latviešu vārdu un izteicienu, kā arī vairāk nekā 196 000 terminu krievu un latviešu valodā. Tās pamatā ir 1959. gadā Latvijas Valsts izdevniecībā izdotā "Krievu-latviešu vārdnīca" 2 sējumos un plaši terminoloģijas krājumi no dažādām nozaru vārdnīcām.

Vācu-latviešu-vācu vārdnīca

Vācu-latviešu-vācu valodas vārdnīcā ietilpst vairāk nekā 70 015 vācu valodas vārdu un izteicienu, 55 247 latviešu valodas vārdi un izteicieni. Tā izveidota, izmantojot 2001. gadā izdoto "Latviešu-vācu vārdnīcu", kuras sastādītāji ir A. Šteinberga, D. Burve, I. Saliņa un I. Kļaviņa.

Svešvārdu skaidrojošā vārdnīca

14 961 latviešu valodas svešvārdu skaidrojums.

Vārdnīcas pamatā ir J.Baldunčika un K.Pokrotnieces sastādītā 1999. gadā izdotā "Svešvārdu vārdnīca".

top  top