Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Tildes Birojs

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

CD-ROM

Verlag :: Publisher

TildePreis :: Price

Einzelplatz / Single user

Preise auf Anfrage / Prices on request

Mehrplatz/Netzwerk / Multi user/Network

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

Bestellnummer bei digento :: digento order number

104583

Verlagsinformation :: Publisher's information

Tildes Birojs atklāj jaunas iespējas tulkošanā, pareizrakstības nodrošināšanā un informācijas meklēšanā. Tas ir mūsu gadsimta ieraksts valodas attīstībā.

Datorprogramma Tildes Birojs

 • Nodrošina latviešu valodas atbalstu un pareizrakstību datorvidē. Tā pazīst pilnīgāko latviešu valodas vārdu krājumu, ietverot jaunākos Eiropas Savienības, uzņēmējdarbības un nozaru jēdzienus.
 • Piedāvā nebijušas iespējas tulkošanā. Tā analizē kontekstu, tulko teikuma daļas un parāda tulkojumu tieši pie teksta. Plašos tulkošanas resursus papildina jauna, moderna latviešu-angļu vārdnīca un ērtāks vārdnīcu pārlūks.
 • Nodrošina ātru piekļuvi informācijai Latvijas un globālajā internetā, datorā glabātajos dokumentos, Latvijas enciklopēdijās un vārdnīcās, veidņu un attēlu kolekcijās.

Jaunas iespējas darbam ar datoru latviešu valodā

 • Nebijušas iespējas tulkošanā - Tildes Biroja Viedtulks analizē kontekstu, tulko teikuma daļas un parāda tulkojumu tieši pie teksta
 • Plašos tulkošanas resursus papildina jauna, moderna latviešu-angļu vārdnīca un ērtāks datorvārdnīcu pārlūks
 • Vienoti meklēšanas rīki nodrošina ātru dokumentu un informācijas atrašanu internetā, lietotāja datorā, vārdnīcās un zināšanu bāzēs
 • Jaunās meklēšanas tehnoloģijas pazīst latviešu vārdu locījumus, izmanto īpašu Latvijas interneta katalogu, sniedz pārskatāmu rezultātu atspoguļojumu
 • Pareizrakstības pārbaude aptver pilnīgāko latviešu valodas vārdu krājumu, ieskaitot jaunākos ES, uzņēmējdarbības un citu nozaru jēdzienus
 • Ērtāka un precīzāka dokumentu sagatavošana, izmantojot veidnes ar viedo lauku tehnoloģiju
 • Neierobežota piekļuve visiem interneta servisa LETONIKA.LV resursiem*
  * 6 mēnešus no Tildes Biroja 2008 uzstādīšanas

Pareizrakstības pārbaude

Pareizrakstības pārbaude būtiski paplašināta ar pēdējos gados valodā ienākušajiem vārdiem - Eiropas Savienības, juridiskajiem, uzņēmējdarbības un citiem jēdzieniem.

 • Latviešu valodas vārdu pareizrakstības pārbaude
 • Teikumu pareizrakstības pārbaude
 • Automātiska kļūdu labošana rakstīšanas laikā
 • Pareizrakstības pārbaude arī sistēmā Lotus Notes
 • Sinonīmu izvēle teksta labskanības uzlabošanai

Tulkošana

Jaunais Tildes Biroja Viedtulks analizē kontekstu, nosaka vārdu lomu teikumā, iztulko frāzes. Tulkojums tiek parādīts balonlogā tieši pie teksta, kas ļauj ātri izlasīt gan angliskos dokumentus, gan interneta lapas.

 • Jaunais datorvārdnīcu pārlūks parāda vairāk informācijas ērtākā veidā
 • Jauna, plaša un moderna latviešu-angļu vārdnīca ar 87 000 šķirkļu
 • Angļu-latviešu vārdnīca ar 70 500 šķirkļu
 • 14 900 svešvārdu skaidrojumu
 • 103 000 dažādu nozaru terminu
 • 122 600 angļu vārdu skaidrojumu
 • Vācu-latviešu-vācu vārdnīca ar 70 000 šķirkļu
 • Krievu-latviešu-krievu vārdnīca ar 165 000 šķirkļu
 • Datorvārdnīca saprot un iztulko latviešu un angļu vārdus locījumos, kā arī tulko kļūdaini uzrakstītus vārdus
 • Vārdnīcas integrētas MS Word tulkošanas uzdevumrūtī

Meklēšana

Jaunā Tildes Biroja Meklēšanas josla nodrošina ātru piekļuvi dokumentiem un informācijai Latvijas un globālajā internetā, datorā saglabātajos failos, vārdnīcās, veidņu un attēlu kolekcijās, interneta servisa letonika.lv resursos.

 • Meklēšanas tehnoloģijas pilnībā piemērotas latviešu valodai
 • Latvijas interneta meklētājs ņem vērā latviešu vārdformas un izmanto speciālu interneta saišu katalogu
 • Meklēšana dažādos Latvijas interneta resursos, arī tv.lv videofailos
 • Pilnteksta meklēšana lietotāja datorā visās latviešu vārdformās
 • Meklēšana un piekļuve enciklopēdisko uzziņu resursam letonika.lv

Citas iespējas

 • Automatizētas dokumentu veidnes Latvijas prasībām atbilstošu dokumentu gatavošanai
 • Daudzveidīgi un kvalitatīvi fonti visplašākajam lietojumam - dokumentiem, vēstulēm, tehniskajiem aprakstiem un reklāmas materiāliem
 • Papīra dokumentu pārveide elektroniskajos ar rakstzīmju optisko atpazīšanu (OCR) latviešu, angļu, krievu un citām valodām
 • Latviski viedtagi valūtu konvertācijai un citām darbībām
 • Latvisks skaitļu un valūtu izrunātājs
 • Latvijas attēlu galerija
 • Plašas dokumentu konvertēšanas iespējas ļoti dažādos kodējumos
 • Daudzvalodu atbalsts, daudzveidīgi latviešu tastatūras izkārtojumi un brīva latviešu burtu ievadtaustiņa izvēle

top  top