Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Ordnett.no

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Online

Inhalt :: Content

Online-Service mit Zugang zu ein- und mehrsprachigen norwegischen Sprach- Fachwörterbüchern (u.a. Norwegisch-Englisch/Englisch-Norwegisch, Norwegisch- Französisch/Französisch-Norwegisch, Norwegisch-Deutsch/Deutsch-Norwegisch, Spanisch-Norwegisch) zu den Bereichen Wirtschaft, Technik und Medizin.
An einsprachigen norwegischen Wörterbüchern sind enthalten: "Norsk Ordbok", hrsg. v. Tor Guttu, mit rund 81.000 Stichwörtern, "Nynorsk ordbok", hrsg. v. Jon Bjones, mit rund 45.000 Stichwörtern, ein Synonym- und ein Fremdwörterbuch sowie das 6-bändige "Norsk Riksmålsordbok", hrsg. von der Norwegischen Akademie für Sprache und Literatur, mit rund 200.000 Stichwörtern.
Das Portal bietet darüber hinaus Zugang zu "The Oxford Dictionary of English","The Oxford Thesaurus of English" und "The Oxford Dictionary of Quotations".

Ordnett.no

Verlag :: Publisher

Kunnskapsforlaget

Preis :: Price

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

Bestellnummer bei digento :: digento order number

105100

Verlagsinformation :: Publisher's information

Basis-pakken

- Norsk Ordbok, definisjonsordbok med ca. 81 000 oppslagsord, utarbeidet av Tor Guttu ved Universitetet i Oslo.

- Fremmedord blå ordbok av Dag Gundersen og Bjarne Berulfsen. Norsk fremmedordbok med ca. 28 000 oppslagsord.

- Norske synonymer blå ordbok av Dag Gundersen. Norsk synonymordbok med ca. 23 000 oppslagsord.

- Engelsk-norsk blå ordbok, Kunnskapsforlagets nyutviklede engelskordbok med ca. 88 000 oppslagsord.

- Norsk-engelsk blå ordbok, Kunnskapsforlagets nyutviklede engelskordbok med ca. 65 000 oppslagsord.

- Språkvett med en mengde artikler om språkbruk og rettskrivning. Et nyttig hjelpemiddel for alle som ønsker å skrive godt norsk. Hovedredaktør for boken er Dag Gundersen.

- Nynorsk ordbok av Jon Bjones er ei mindre ordbok som inneheld om lag 45 000 oppslagsord med ordforklaringar. Den har fullstendige bøyingsendingar til alle substantiv, verb og adjektiv. Revidert 2005.

Andre produkter

- Norsk Riksmålsordbok I-VI utarbeidet av Trygve Knudsen, Alf Sommerfelt og Harald Noreng. I dette verket finner du eksempler hentet fra vår nasjonale litteratur fra Henrik Wergeland og frem til 1990-årene.

- Fransk-norsk blå ordbok av Anne Elligers inneholder mer enn 40 000 oppslagsord, samt et rikt utvalg av faste uttrykk. Revidert 2002.

- Norsk-fransk blå ordbok revidert av Tove Jacobsen inneholder ca. 40 000 oppslagsord, samt et rikt utvalg av faste uttrykk. Revidert 2002.

- Tysk-norsk blå ordbok av Gerd Paulsen inneholder ca. 45 000 oppslagsord, og følger de nye tyske rettskrivningsreglene. Revidert 2003.

- Norsk-tysk blå ordbok av Gerd Paulsen inneholder ca. 42 000 oppslagsord, og følger de nye tyske rettskrivningsreglene. Revidert 2003.

- Spansk-norsk blå ordbok revidert av Gunn Aarli og Juan Antonio Martinez Lopez inneholder ca. 45 000 oppslagsord. Revidert 1999.

- Norsk-spansk blå ordbok av Kåre Nilsson inneholder om lag 30 000 oppslagsord, med et rikt utvalg faste uttrykk, synonymer og eksempler. Revidert 2004.

- Engelsk-norsk stor ordbok inneholder totalt 123 000 oppslagsord og uttrykk og 319 000 oversettelser, og er resultatet av et 3 år langt utviklingsarbeid i Kunnskapsforlaget. Revidert 2001.

- Norsk-engelsk stor ordbok inneholder totalt 94 000 oppslagsord og uttrykk og 203 000 oversettelser, og er resultatet av et 3 år langt utviklingsarbeid i Kunnskapsforlaget. Revidert 2001.

- Engelsk-norsk teknisk ordbok av Jan E. Prestesæter er en grunnleggende fagordbok med over 105 000 oppslagsord, beregnet på alle som arbeider med engelsk fagterminologi.

- Norsk-engelsk teknisk ordbok av Jan E. Prestesæter er en grunnleggende fagordbok med over 120 000 oppslagsord, beregnet på alle som arbeider med engelsk fagterminologi.

- Tysk-norsk teknisk ordbok av Jan E. Prestesæter er en grunnleggende fagordbok med over 85 000 oppslagsord, beregnet på alle som arbeider med tysk fagterminologi.

- Norsk-tysk teknisk ordbok av Jan E. Prestesæter er en grunnleggende fagordbok med over 85 000 oppslagsord, beregnet på alle som arbeider med tysk fagterminologi.

- Engelsk-norsk økonomisk blå ordbok av Janet Aagenæs er en spesialisert ordbok med 11 500 oppslagsord, beregnet på alle som har behov for å skrive om økonomi på engelsk.

- Norsk-engelsk økonomisk blå ordbok av Janet Aagenæs er en spesialisert ordbok med 12 300 oppslagsord, beregnet på alle som har behov for å skrive om økonomi på engelsk.

- Medisinsk ordbok ved Magne Nylenna er en spesialisert ordbok med over 20 000 artikler. Den gir korte, presise forklaringer på medisinske faguttrykk fra alle helsefaglige områder. Revidert 2004.

- Engelsk-norsk medisinsk ordbok ved Erik Kåss og Grete Marthilm er en spesialordbok med 4500 viktige medisinske ord og uttrykk.

- Norsk-engelsk medisinsk ordbok ved Erik Kåss og Grete Marthilm er en spesialordbok med 3000 viktige medisinske ord og uttrykk.

- The Oxford Dictionary of English, den ledende ettbindsordboken over det engelske språk. Den er fullt oppdatert og fokuserer på engelsk slik det brukes i dag. 355 000 oppslagsord, uttrykk og definisjoner.

- The Oxford Thesaurus of English, en av de beste engelske synonymordbøkene på markedet. 690 000 synonymer og antonymer, 38 000 eksempler.

- The Oxford Dictionary of Quotations, en stor, ny utgave av Oxfords største og mest omfattende sitatordbok. 20 000 sitater. -

top  top