Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

www.keelevara.ee

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Online

Inhalt :: Content

Online-Service mit Zugang zu verschiedenen ein- und zweisprachigen Wörterbüchern, Fachwörterbüchern und Spezialwörterbüchern verschiedener estnischer Verlage und Forschungseinrichtungen wie Eesti Keele Instituut, TEA kirjastus, Tartu Ülikool, Eesti Keele Sihtasutus, Eesti Õiguskeele Keskus und Estonian Business School. Unter den enthaltenen Titeln finden sich u.a. "Inglise-eesti sõnaraamat" und "Inglise-eesti sõnaraamat" von Johannes Silvet, "Suur eesti-inglise majandussõnaraamat" von Made Kivilo, Avo Org und Mare Randveer, "Suur inglise-eesti majandussõnaraamat" von Andres Arrak, Lauri Luiker, Avo Org, Mare Randveer und Ahti Tomingas, "Inglise-eesti füüsikasõnaraamat" von Viktor Korrovits und Henn Käämbre, "Eesti-saksa sõnaraamat" von Maie Lepp, das 3-bändige "Eesti-vene sõnaraamat", "Uus saksa-eesti majandussõnaraamat" von Mari Hiiemäe, Katrin Püssa und Mari Plakk, das 2-bändige "Soome-eesti suursõnaraamat" und "Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaas ESTERM". Sämtliche Wörterbücher können einzeln oder paketweise abonniert werden.

Verlag :: Publisher

Keelevara

Preis :: Price

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

Bestellnummer bei digento :: digento order number

106296

Verlagsinformation :: Publisher's information

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006 kasutamine on Keelevaras tasuta.

Keelevara on kogu aeg jaganud seisukohta, et eesti keele normatiivne alus, mida rahva seas tuntakse ÕS-ina, peab olema kõigile vabalt kättesaadav. Alates 7. jaanuarist 2007 on Keelevaras kättesaadav ÕS 2006.

Keelevara eesmärk on aidata tuua Internetti professionaalselt toimetatud sõnastikke, leksikone ja teatmeteoseid. Loodame, et olete Keelevara poolt pakutavaga juba tutvust teinud. Omalt poolt teeme kõik selleks, et Keelevara muutuks järjest mitmekülgsemaks ja kasutajasõbralikumaks.

Keelevara kasutamiseks tuleb end registreerida ja esitada tellimus. Tutvumiseks või ühekordseks kasutuseks soovitame SMS-päevapileteid.

Tasuta Keelevara saab kasutada ka ilma registreerumata. Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi.

Kes me oleme?

OÜ Keelevara asutati 2004.a. aprillis Eesti Keele Sihtasutuse, kirjastuse TEA, IT visionääri Linnar Viigi, arvutuslingvisti Indrek Heina ning informaatika spetsialisti Jaak Vilo poolt selleks, et aidata kaasa keele ja keeleoskuse arengule Eestis. Eesmärgi teostamiseks lõime tänase päeva vajadustest lähtuva tervikliku keelekeskkonna Keelevara, mis pakub Interneti vahendusel lihtsat ja mugavat juurdepääsu erinevatele professionaalsetele sõnastikele ja leksikonidele.

Keelevara asutajatel on KeeleWebi loomise kogemus, mitmed on koostanud ise sõnastikke ja teatmeteoseid.

Miks Keelevara loodi?

Spetsialistidena ning ise sõnastike loojate ja aktiivsete kasutajatena tõdesime, et tänases Eestis

- puuduvad kirjakeele ühtsust, kvaliteeti ja arengut toetavad elektroonilised tugisüsteemid.

- puuduvad keeltevahelised koostoimesüsteemid, mistõttu rahvusvahelises suhtluses kasutatav keel ei ole professionaalne.

- veebikeskkonnas kättesaadavad sõnaraamatud on juhuslikud ning seetõttu piiratud sõnavalikuga. Ühise otsingumootoriga sõnastikud ja leksikonid puuduvad sootuks.

Mida pakume?

Keelevara keskkonnas saab kasutada trükis ilmunud professionaalseid sõnastikke ja leksikone ning keelespetsialistide poolt koostatud andmebaase. Valik täieneb pidevalt.

Eesti keele sõnaraamatud

- Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Kirjakeele normi alus alates 1. detsembrist 2006.

- Eesti keele sõnaraamat (ÕS 1999)

- Eesti keele raskete sõnade sõnaraamat

- Eesti keele tesauruse andmebaas Teksaurus

- Eesti kirjakeele seletussõnaraamat

- Võõrsõnastik

- Õpilase ÕS

- Nimisõnade poeetilised sünonüümid

- Väike murdesõnastik

- Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat

Tõlkesõnastikud

- Eesti-inglise sõnaraamat

- Eesti-inglise masintõlkesõnastik (inglise-eesti masintõlkesõnastiku pöördindeks)

- Eesti-inglise (Silveti sõnaraamatu pöördpäring)

- Eesti-saksa sõnaraamat

- Eesti-vene sõnaraamat (1.-3. osa)

- Eesti-vene sõnaraamat

- Eesti-vene majandussõnastik

- Eesti-norra sõnaraamat

- Eesti - inglise asjaõigussõnastik (A. Aule)

- Inglise-eesti masintõlkesõnastik

- Inglise-eesti sõnaraamat

- Inglise-eesti mõtteterad

- Soome-eesti suursõnaraamat

- Soome-eesti suursõnaraamatu pöördpäring (eesti-soome)

- Vene-eesti sõnaraamat

- Saksa-eesti sõnaraamat (Eesti-saksa sõnaraamatu pöördpäring)

- Saksa-eesti mõtteterad

- Norra-eesti sõnaraamat

- Ladina-eesti sõnaraamat

- Ladina-eesti õigussõnastik

- 1001 ladina sententsi eesti vastetega

Oskussõnastikud

- Eesti-inglise majandussõnaraamat

- Inglise-eesti majandussõnaraamat

- Inglise-eesti füüsikasõnaraamat

- Saksa-eesti majandussõnaraamat

- Eesti Õiguskeele Keskuse õigusterminite baas ESTERM

Nimede andmebaasid

- Eesti isikunimede andmebaas (1900-2004)

Naisenimed

Mehenimed

Perekonnanimed

- Maailma kohanimed

Muud

- Eesti keele käsiraamat

- Arvud eesti keeles

- Testiterminite seletussõnastik (eesti keel)

Lingid

- Keeletehnoloogia alased projektid

Millist paketti valida?

Valida saab kuue paketi vahel: baaspakett, õpilase pakett, koolipakett, ametniku pakett, äripakett ja profipakett.

Põhipakett on mõeldud inimesele, kes peab lugu heast eesti keelest ning kelle jaoks on elementaarne võõrkeelteoskus oluline.

Õpilase pakett on sobilik tavakooli õpilasele, sisaldades õppeprogrammis vajaminevaid sõnastikke.

Koolipakett sobib keeleõpetajatele, õpilastele ja üliõpilastele, kellel on keelte vastu sügavam huvi.

Ametniku pakett on abiks riigiametniku töös, sisaldades lisaks üldsõnaraamatutele ka ESTERM õiguskeele andmebaasi.

Äripakett on mõeldud inimestele, kes hindavad korrektsest eesti keelt, kellel tuleb koostada kõnesid või ettekandeid, kelle igapäeva töö nõuab kursis olemist välismaailmas toimuvaga ja kes suhtleb välispartneritega, samuti soovib kodus olla majandusterminoloogias.

Profipakett sisaldab kõiki Keelevaras olevaid sõnastikke ja leksikone ning on mõeldud eelkõige keelega tegelevatele spetsialistidele või ettevõtetele, kellel läheb vaja ühe või mitme valdkonna oskuskeelt.

top  top