Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Nemsko-slovenski avtomobilisticni slovar

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Majda Gregorka

CD-ROM

Verlag :: Publisher

Amebis

 

Systemvoraussetzungen :: System requirements

Windows XP, Windows Vista

Preis :: Price

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

---

Bestellnummer bei digento :: digento order number

106685

Verlagsinformation :: Publisher's information

Gre za terminološki slovar, ki pokriva predvsem področje avtomobilizma, hkrati pa tudi nekatere izraze iz elektrotehnike, kemije, računalništva in informatike. Slovar vsebuje 14000 gesel, ki jih je avtorica Majda Gregorka zbirala preko trideset let pri svojem delu. Slovar je namenjen vsem, ki berejo, pišejo in prevajajo strokovna besedila s področja avtomobilizma.

Nemški termini, za katere avtorica ni našla ustreznega slovenskega gesla, so razloženi opisno. V nekaterih oklepajih predvsem slovenskih prevodov so pojasnila pri terminih, ki imajo določen pomen samo, kadar se uporabljajo specifično krajevno (delavnica, tip vozila) ali v povezavi z drugimi termini (Antriebswelle = pogonska gred; Mittelwelle = srednji radijski valovi), v drugih oklepajih, ki so barvno ločeni, pa so nekateri izrazi zaradi jasnosti razloženi ob samem geslu. Soznačnice so ločene z vejicami. Kadar ima osnovno geslo različne ali celo nasprotujoče si pomene, so prevodi ločeni s podpičjem.

top  top