Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN /
The PWN electronic corpus of the Polish language

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

Online

Verlag :: Publisher

PWN Polish Scientific Publishers

 

Preis :: Price

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

Bestellnummer bei digento :: digento order number

106686

Verlagsinformation :: Publisher's information

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy. O korpusach w tym znaczeniu mówią najczęściej językoznawcy, ale także archiwiści, historycy i informatycy.

Korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Zrównoważenie korpusu jest równie ważne jak jego wielkość. Drobne fragmenty tekstów korpusu są zamieszczane w postaci pojedynczych zdań w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Dzięki próbce naszego redakcyjnego korpusu w sieci teraz i Państwo mogą zobaczyć, w jakich kontekstach używa się danego słowa w różnych typach tekstów. Zachęcamy do sprawdzenia pod tym kątem adekwatności opisów w naszych słownikach!

Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowało i udostępniło sieciową wersję Korpusu Języka Polskiego PWN wielkości 40 milionów słów. Korpus składa się z fragmentów 386 różnych książek, 977 numerów 185 różnych gazet i czasopism, 84 nagranych rozmów, 207 stron internetowych oraz kilkuset ulotek reklamowych.

Pełna wersja sieciowa korpusu jest dostępna odpłatnie, a bezpłatnie wersja demonstracyjna wielkości ponad 7,5 miliona słów.

top  top