Startseite - Home

Katalog
Catalogue

eBooks

Verlage
Publishers

   Startseite :: Home
   Kontakt :: Contact
   über uns :: about us
   Datenschutz :: Privacy Policy
   Impressum
   Kundeninformation

Alexanders Saga

Kontakt/Bestellung
Contact/Order

via E-Mail:
info@digento.de  Contact/Order: info@digento.de

AM 519a 4' in The Arnamagnaean Collection, Copenhagen

Hrsg. v. Andrea de Leeuw van Weenen

Print + CD-ROM

Print: 2009, 352 Seiten, gebunden

Inhalt :: Content

Neuausgabe der ältesten Handschrift der von Brandr Jónsson verfasste "Alexanders saga" (ca. 1280), welche als souveräne Prosaübersetzung der Hexameterdichtung "Alexandreis" des Walter von Châtillon gilt. Die Printausgabe enthält den transliterierten Text, eine grammatische Beschreibung sowie einen vollständigen lemmatisierten Index. Die CD-ROM-Ausgabe beinhaltet farbige Abbildungen der gesamten Handschrift, die mit drei Textversionen in verschiedener Abbildungstreue verlinkt sind, sodass es möglich ist, zwischen Faksimilie, Transliteration, diplomatischem und normalisiertem Text und der lateinischen Vorlage zu wechseln.

 

Verlag :: Publisher

Museum Tusculanum Forlag

Preis :: Price

Preise auf Anfrage / Prices on request

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher i. S. d. § 13 BGB und Letztverbraucher i. S. d. PAngV.

ISBN/ISSN

978-87-635-2604-3

Bestellnummer bei digento :: digento order number

106885

Verlagsinformation :: Publisher's information

AM 519a 4° fra o. 1280 er det ældste håndskrift af Alexanders saga, den norrøne oversættelse af Walter de Châtillons hexameterdigt Alexandreis, og anses for et af de vigtigste islandske sprogmindesmærker fra middelalderen. Dette håndskrift foreligger nu i en avanceret, elektronisk genereret tekstudgave med digitale faksimiler. I bogform finder man indledning, tekst i "faksimile"-tryk, kvantitativ analyse af håndskriftets palæografi, ortografi og formsystem, samt index med samtlige ord og ordformer.

Den medfølgende cd-rom indeholder digitale farvebilleder af hele håndskriftet og gengiver også teksten i diplomatarisk og normaliseret version, med mulighed for at skifte vilkårligt mellem de tre tekstniveauer, samt flere andre faciliteter, bl.a. er teksten tilgængelig på cd-en som xml-fil, hvorfra andre tekstformer kan genereres.

Den foreliggende udgave udgør tredje del af den hollandske forsker Andrea De Leeuw van Weenens pionerarbejde med at tilvejebringe elektronisk genererede tekstudgaver og analyser af centrale håndskrifter fra forskellige perioder med det formål at skabe grundlag for en beskrivelse af den islandske sprogudvikling i middelalderen. De to første dele udgøres af parallelt opbyggede udgaver (uden cd-rom) af AM 132 fol., "Möðruvallabók", fra ca. 1360 (Leiden 1987-2000), og Stockholm perg. fol. nr. 15, Homiliebogen fra ca. 1200 (Reykjavík 1993-2004).

Udgaven egner sig til undervisning og studier på flere trin. Den normaliserede version af teksten henvender sig også til teksthistorisk og litterært interesserede brugere.


The oldest manuscript of Alexanders Saga - AM 519a 4', from c. 1280 - is considered to be one of the most important extant pieces of Icelandic writing from the medieval period. Alexanders Saga is the Norse translation of Walter de Chatillon's epic poem about Alexander the Great - Alexandreis. This book is a facsimile reproduction of the original Old Icelandic text. It also includes an introduction, a commentary, and an annotation in English. It contains a quantitative analysis of the manuscript's palaeography, orthography, and phonetic system, as well as a lemmatized index. The accompanying CD-ROM contains color illustrations of the complete manuscript and reproduces the text in a diplomatic and normalized version, allowing the user easy access to the three text levels, as well as other functions.

top  top